rt300b

docházkový terminál

Docházkový systém je určen pro sběr dat o docházce zaměstnanců a případně také k ovládání vstupů do určených prostor (otevírání zámku dveří, ovládání turniketu a podobně) a sledování pohybu osob v těchto objektech.

Terminály (čtečky) jsou zpravidla umístěny na vrátnicích, přímo ve výrobních halách, na jednotlivých podlažích administrativních budov, případně na jiných místech dle přání zákazníka. Na terminálu si zaměstnanci registrují svou docházku (příchody, odchody, různé typy přerušení pracovní doby jako například lékař, služební cesta a podobně). Informace z docházkových terminálů nebo řídících jednotek pro ovládání například dveří se do počítače přenášejí prostřednictvím počítačové sítě.
Identifikace zaměstnanců se provádí pomocí bezkontaktních karet, klíčenek nebo otisku prstu.

w_500.h_226.q_100

schéma přístupového systému

Příchozí data z terminálů zpracuje docházkový software podle předem nastavených pravidel a uloží je (zpravidla do SQL databáze), ke které přistupuje klientský software podle předdefinovaných uživatelských oprávnění.

w_500_h_214_q_100

docházkový systém

Je možnost napojit výstup z docházkového software na mzdový systém nebo provázat (importovat) z „Active directory“ nebo softwarem „Bakalář“ a „SAS“. Do software Bakalář a SAS lze z docházkového systému importovat průchody žáků přes snímače a umožnit tak přehled přítomnosti žáků pro rodiče a učitele. U Bakaláře je provázanost i na úrovni rozvrhu pracovní doby – docházka dokáže převzít rozvrh pracovní z Bakaláře a to jak z klasického rozvrhu, tak i z modulu „suplování“.

Informace o docházce lze sledovat a editovat i přes Internet pomocí webového serveru s podporou PHP. Tuto možnost ocení především skupiny osob, které se často pohybují mimo firmu a potřebují mít přístup do docházkového systému.

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin, úsporu času při zpracování mzdových podkladů a přehled pohybu osob.