Základem EZS (elektronického zabezpečovacího systému) je vyhodnocení nežádoucího pohybu ve střeženém prostoru a informování majitele objektu, bytu, rodinného domu, prodejny, skladů, kanceláře, atd.

Veškeré informace mohou být přenášeny na PCO ( pult centrální ochrany) s nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na Váš mobil prostřednictvím SMS nebo namluvenou hlasovou zprávou.Tím, že jste okamžitě informováni o poplachu, ihned reagovat a výrazně snížit rizika spojená s napadením objektu.

V dnešní moderní době vzniká daleko větší potřeba chránit sebe i svůj majetek, daleko více než v dobách minulých. Každou chvíli čteme, nebo slyšíme o trestné činnosti, o vloupáních, která bývají jen velmi zřídka objasněna.

Těmto trestným činům je možné velice účinně předcházet moderními bezpečnostními prvky, které nejen chrání Váš majetek a Vaši osobu, ale také přispívají preventivní ochranou.

Zloděj si samozřejmě vybírá snadné cíle, které mu krádež nekomplikují. Při zjištění jakýchkoliv komplikací, které by vedly k nezdaru loupeže, se ve většině případů zloděj zabezpečenému objektu vyhne a nevzniknou pak hmotné škody způsobené vloupáním.

Produkty:

Nabízíme také projekční práce EZS, EPS